Marki

Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”

Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” utworzyliśmy w 2010 r. w budynku dawnego Oratorium na gdańskiej Oruni, użyczonego nam przez Towarzystwo Salezjańskie. Środki na gruntowany remont budynku oraz wyposażenie otrzymaliśmy od duńskiej fundacji VELUX Foundations. Działalność Domu Sąsiedzkiego jest współfinansowana z grantów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dom Sąsiedzki jest miejscem otwartym na różnorodność osób i działań, wyzwalającym potencjał lokalnej społeczności dzielnicy Gdańsk Orunia. Społeczność Gościnnej Przystani jest wielopokoleniowa. Działają tutaj Klub Malucha, świetlica środowiskowa, Klub Młodych oraz Klub Seniora. W Gościnnej Przystani mieszkańcy mogą realizować swoje pasje, zaangażować się w grupy samopomocowe, wspólnie spędzić czas, skorzystać z warsztatów, kursów rozwijających umiejętności oraz z bezpłatnej kafejki internetowej.

 

Gościnna Przystań pełni również funkcję centrum demokracji lokalnej. Odbywają się tu debaty, spotkania mieszkańców dotyczące planowania przestrzennego, spraw dzielnicy istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Swoją siedzibę ma tu Rada Osiedla, dyżury pełnią Radni Miasta Gdańska.

 

Tworząc Dom Sąsiedzki czerpaliśmy z doświadczeń brytyjskich community centers, adaptując brytyjskie rozwiązania do lokalnych uwarunkowań.

 

Gościnna Przystań na Facebooku: https://www.facebook.com/GoscinnaPrzystan 

Gościnna Przystań na portalu MojaOrunia.pl: Gościnna Przystań

Menager Domu Sąsiedzkiego Gościnna Przystań: Przemysław Kluz, e-mail: p.kluz@gfis.pl.

37JKV4FPCRFC8GUA   b1

 


Przyjaciele fundacji: