Marki

Domy dla Dzieci

Nasza Fundacja jest liderem zmian w systemie opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej na terenie Trójmiasta.  Korzystając z doświadczeń Towarzystwa Nasz Dom wypracowaliśmy standardy indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną w oparciu o kameralne Domy dla Dzieci. Dzieci i młodzież znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej potrzebują szczególnego, indywidualnego wsparcia. 

Prowadzimy 6 kameralnych Domów dla Dzieci w Gdańsku i w Gdyni. Dom dla Dzieci jest Domem. Domem o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej.  Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców

W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca będące alternatywą dla instytucji Domów Dziecka.  W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym.  Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 Dyrektor Domów dla Dzieci: Piotr Wróblewski, e-mail: p.wroblewski@gfis.pl

 

Nasze Domy:

„Dom pod Cyprysami”

To miejsce na stałe wpisało się w historię przemian w gdańskim systemie opieki nad dzieckiem. Jest to pierwszy Dom współtworzony przez dzieci i kadrę, utworzony jeszcze w strukturach Domu Dziecka w Gdańsku. Pracujący tam zespól zapoczątkował nowe, odmienne od wychowania w warunkach instytucjonalnych, podejście do dziecka i jego potrzeb. 

Koordynator Domu: Rafał Krajewski, e-mail: r.krajewski@gfis.pl

„Dom na Gościnnej”

Utworzyliśmy ten dom dzięki współpracy z Towarzystwem Salezjańskim z gdańskiej Oruni i zaangażowaniu wielu firm prywatnych. Przeprowadziliśmy generalny remont i wyposażyliśmy Dom z pozyskanych środków. Reszty dokonali mieszkańcy z zespołem wychowawców. Własną pracą przeobrazili budynek starej plebanii w przyjazny Dom, w którym czują się jak u siebie.

Koordynator Domu: Dorota Czernik, e-mail:d.czernik@gfis.pl

 „Dom na Klifie”

To pierwszy utworzony przez nas w Gdyni kameralny Dom dla Dzieci. Dom na Klifie został utworzony w oparciu o doskonałą współpracę i wsparcie samorządu Miasta Gdynia, który zapewnił nam lokal w Redłowie i przekazał środki na jego wyposażenie.

Koordynator Domu: Michał Urbanowicz, e-mail:michal.urbanowicz@gfis.pl

Dom pod Magnolią”

Dom pod Magnolią, to dom utworzony w Gdyni w strukturach Domu Dziecka w Demptowie, po roku przekazany do prowadzenia naszej Fundacji. Pierwszym krokiem do tworzenia atmosfery domu było poszukiwanie nazwy. Mieszkańców domu zainspirowała kwitnąca przed domem magnolia.

Koordynator Domu: Brygida Karnowska-Hładun, e-mail: b.karnowska.hladun@gfis.pl

„Dom pod Irysami”

Dom ten kontynuuje w Gdańsku tradycję „Domu na Trakcie” GFIS, który został naruszony w wyniku pożaru okolicznych zabudowań. Nową przestrzeń dla dzieci zawdzięczmy współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodno – Kanalizacyjną oraz zaangażowaniu pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Dom pod Irysami pierwotnie miał charakter interwencyjny.

Koordynator Domu: Małgorzata Wierchoła, e-mail: m.wierchola@gfis.pl

„Dom nad Jarem”

Najmłodszy z Domów dla Dzieci GFIS, utworzony w Gdańsku w 2012 roku. Otoczony malowniczym ogrodem Dom nad Jarem zawdzięcza swoją nazwę unikalnemu położeniu. Podstawą dynamicznego rozwoju tego domu stał się kreatywny i energiczny młody zespół oraz współpracujący z domem wolontariusze i darczyńcy.

 Koordynator Domu: Magdalena Moćko, e-mail: m.mocko@gfis.pl

6PG2IUND7T4XYO8C     5JNC2MEJZ0YEEAJ0

 Kameralne Domy dla Dzieci uruchomiliśmy i prowadzimy dzięki środkom przekazanym nam przez Samorząd Miasta Gdańska, Samorząd Miasta Gdyni, środki unijne oraz od prywatnych sponsorów.


Przyjaciele fundacji: