Edukacja obywatelska w działaniu

  „Edukacja obywatelska w działaniu” projekt na kwotę 393 135,00 zł. realizowany w okresie 01.09.2012 – 31.10.2013 z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Inspiracją do realizacji tego projektu były dla nas działania Groundwork NI z Belfastu oraz nasze wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań w Gdańsku...

Aktywnym łatwiej

      „Aktywnym łatwiej” projekt na kwotę 1034052,28 zł. realizowany w okresie 01.01.2011-31.12.2012 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz młodzieży z z dzielnicy Gdańsk Orunia. Wsparcie dla uczestników zrealizowaliśmy w ramach programu aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz programu „Od wolontariatu do zatrudnienia”. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych zapewnił udział w...

CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń

     „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” projekt na kwotę 1 060 805,81 zł. realizowany w okresie 01.06.2010 – 31.12.2011 z Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Ashton Community Trust z Belfastu oraz z Discover Children’s Centre z Londynu. Głównym działaniem projektu było wsparcie 10...

Wsparcie 8 wychowanek Domów dla Dzieci GFIS

„Wsparcie 8 wychowanek Domów dla Dzieci GFIS” – projekt na kwotę 105 000 $  realizowany w okresie 01.01.2010 – 31.12.2012 z grantu przekazanego przez Alcatel Lucent rojekt objął indywidualnym wsparciem 8 dziewcząt z Domów dla Dzieci GFIS. Dziewczęta wzięły udział w teoretyczno-praktycznych kursach zawodowych oraz korzystały z dodatkowych zajęć dydaktycznych z języków obcych. Nabyte umiejętności...

Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS

      „Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS” – projekt na kwotę 1 000 000 zł. realizowany w okresie 01.01.2010 – 31.08.2011 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt ten był krokiem milowym w działaniach Fundacji na rzecz poprawy warunków oraz metod pracy wychowawczej w Domach dla Dzieci...

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych – II edycja

     „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych – II edycja” – projekt na kwotę 199 174,52 zł. realizowany w okresie 01.06.2009 – 31.05.2010 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt był kontynuacją I edycji projektu „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych”. Rozszerzona została do 7 osób praca Asystentów Partnerstw w dzielnicach Gdańska. Dzielnicami, które dołączyły w ramach projektu...

Przyjaciele fundacji: