Aktywnym łatwiej

      „Aktywnym łatwiej” projekt na kwotę 1034052,28 zł. realizowany w okresie 01.01.2011-31.12.2012 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz młodzieży z z dzielnicy Gdańsk Orunia. Wsparcie dla uczestników zrealizowaliśmy w ramach programu aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz programu „Od wolontariatu do zatrudnienia”.

Program aktywizacji osób niepełnosprawnych zapewnił udział w warsztatach cateringowych, teatralnych, technik manualnych, rekreacyjnych, wyjściach do obiektów kulturalnych na terenie Trójmiasta. 4 uczestników projektu wzięło udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych, podczas których zdobyli doświadczenie zawodowe w realnych warunkach pracy.

W ramach programu „Od wolontariatu do zatrudnienia” odbyły się warsztaty muzyczne, dziennikarstwa obywatelskiego, pisania i zarządzania projektem, organizacji i metod pracy z dziećmi. Uczestnicy zainteresowani nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy z dziećmi  wzięli udział w kursie ratownika wodnego oraz wychowawcy kolonijnego. Zdobyte podczas szkoleń i kursów umiejętności i kwalifikacje, uczestnicy wykorzystywali nabywając doświadczenia podczas treningu pracy w świetlicy środowiskowej w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań na gdańskiej Oruni oraz portalu społecznościowego MojaOrunia.pl. Grupa uczestników zorganizowała i przeprowadziła wakacyjny wyjazd dla dzieci ze świetlicy środowiskowej do Wdzydz Tucholskich, zdobywając doświadczenie w

 zakresie organizacji wypoczynku letniego.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: