CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń

     „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” projekt na kwotę 1 060 805,81 zł. realizowany w okresie 01.06.2010 – 31.12.2011 z Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Ashton Community Trust z Belfastu oraz z Discover Children’s Centre z Londynu. Głównym działaniem projektu było wsparcie 10 organizacji pozarządowych z Trójmiasta, których przedstawiciele wzięli udział w Kursie Menadżera Przedsiębiorczości Społecznej z zakresu wykorzystywania czynników ekonomicznych i biznesowych w codziennych działaniach organizacji pozarządowych. Kluczowym działaniem projektu były wizyty studyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta Gdańska i pracodawców oraz staże dla przedstawicieli ngos w Londynie i w Belfaście. Wiedza nt. dobrych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej, które od lat praktykowane są przez brytyjskie organizacje pozarządowe prowadzące przedsiębiorstwa społeczne została wykorzystana do opracowania Modelu Domu Sąsiedzkiego. Model stanowi praktyczny przewodnik odpowiadający na pytania jak utworzyć i prowadzić Dom Sąsiedzki w warunkach polskich.

Zachęcamy do lektury modelu, który dostępny jest w zakładce Publikacje.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: