Edukacja obywatelska w działaniu

  „Edukacja obywatelska w działaniu” projekt na kwotę 393 135,00 zł. realizowany w okresie 01.09.2012 – 31.10.2013 z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Inspiracją do realizacji tego projektu były dla nas działania Groundwork NI z Belfastu oraz nasze wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań w Gdańsku Oruni. Zaangażowaliśmy mieszkańców 5 podwórek do udziału w warsztatach edukacyjnych i planistycznych, podczas których wypracowali oni przy wsparciu architekta i facylitatora społecznego koncepcję zagospodarowania ich podwórek. Koncepcje wypracowane przez mieszkańców zostały przez nich zrealizowane w okresie wiosennym. Mieszkańcy przy wsparciu wolontariuszy i zespołu projektowego zaaranżowali przestrzeń sąsiedzką porządkując miejsca parkingowe, sadząc zieleń, tworząc miejsca zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji dla dorosłych. Zmiana dokonała się nie tylko w przestrzeni, ale przede wszystkim w postawach mieszkańców. Wykorzystując doświadczenia pracy w projekcie oraz działania Groundwork NI wypracowaliśmy w ramach projektu Przewodnik po podwórkach – czyli jak w dziesięciu krokach zmienić wspólnie z mieszkańcami przestrzeń ich sąsiedztwa.  Przewodnik przedstawia model pracy z mieszkańcami nad przekształcaniem podwórkowej przestrzeni sąsiedzkiej.

Zachęcamy do lektury poradnika, który dostępny jest w zakładce Publikacje.

Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Przyjaciele fundacji: