Wsparcie 8 wychowanek Domów dla Dzieci GFIS

„Wsparcie 8 wychowanek Domów dla Dzieci GFIS” – projekt na kwotę 105 000 $  realizowany w okresie 01.01.2010 – 31.12.2012 z grantu przekazanego przez Alcatel Lucent

rojekt objął indywidualnym wsparciem 8 dziewcząt z Domów dla Dzieci GFIS. Dziewczęta wzięły udział w teoretyczno-praktycznych kursach zawodowych oraz korzystały z dodatkowych zajęć dydaktycznych z języków obcych. Nabyte umiejętności językowe miały możliwość praktykować podczas wspólnego wyjazdu integracyjnego do Karlskrony. Przez cały okres realizacji projektu wychowanki korzystały ze wsparcia psychologa, który prowadził z nimi konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe budujące poczucie własnej wartości i pewności siebie. Istotnym elementem projektu było zaangażowanie pracowników firmy Alcatel Lucent z Bydgoszczy i Warszawy w realizację działań projektu. Grono pracowników tej firmy objęło wsparciem mentorskim dziewczęta biorące udział w projekcie.Przyjaciele fundacji: