Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS

      Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS” – projekt na kwotę 1 000 000 zł. realizowany w okresie 01.01.2010 – 31.08.2011 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt ten był krokiem milowym w działaniach Fundacji na rzecz poprawy warunków oraz metod pracy wychowawczej w Domach dla Dzieci GFIS.  Projekt umożliwił uruchomienie pilotażowego programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu zostało utworzone mieszkanie treningowe dla 4 wychowanków, którzy przy wsparciu opiekunów usamodzielniania zdobywali umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzedzone zdobywaniem umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, tj. gotowanie, utrzymywanie czystości, gospodarowanie budżetem domowym itp. Ponadto kontynuowaliśmy wsparcie edukacyjne w postaci korepetycji mające na celu wyrównanie zaległości szkolnych oraz rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez indywidualne i grupowe wyjazdy wakacyjne oraz możliwość korzystania z oferty kulturalno-sportowej.  Znaczącym elementem projektu była praca z rodzinami biologicznymi dzieci prowadzona przez Asystentów Rodzin.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: