Arthostel

     „Arthostel” projekt na kwotę 6500000 koron duńskich realizowany w okresie 01.07.2012-30.10.2014 z grantu przekazanego przez The VELUX Foundations Operatorem projektu jest Fundacja Innowacji Społecznej. Prace nad projektem rozpoczęliśmy w 2009 r. Miasto Gdańsk użyczyło nam wówczas budynek dawnego komisariatu policji przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego w branży hotelarskiej....

Gdańsk czyta dzieciom

     „Gdańsk czyta dzieciom” – projekt realizowany jest od 2011 r. przy współfinansowaniu  ze środków Urzędu Miasta Gdańska. Sześć pierwszych spotkań od maja do grudnia 2011 zostało sfinansowanych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. Tym projektem zaopiekowaliśmy się z inicjatywy aktorki Teatru Wybrzeże Małgorzaty Brajner oraz Piotra Białasa, będących pomysłodawcami projektu. Gdańsk czyta dzieciom to cykliczne...

Q pracy!

     „Q pracy!” – projekt na kwotę 1 571 725,02 zł. realizowany w okresie 15.06.2012 – 31.095.2015 z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Pierwszy innowacyjno-testujący projekt Fundacji realizowany pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka podnoszący temat metod pracy wychowawczej w procesie usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków...

Pierwsza praca

   „Pierwsza praca” – projekt na kwotę 1 996 726,40 zł. realizowany w okresie 01.10.2011 – 30.09.2014 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Czerpiąc z doświadczenia i rezultatów projektu „Wsparcie na starcie”, podczas którego realizowaliśmy pilotażowy program usamodzielnienia wychowanków jednego z naszych Domów dla Dzieci w mieszkaniu treningowym, zbudowaliśmy program usamodzielniania dorastającej młodzieży naszych Domów w...

Przyjaciele fundacji: