Arthostel

     „Arthostel” projekt na kwotę 6500000 koron duńskich realizowany w okresie 01.07.2012-30.10.2014 z grantu przekazanego przez The VELUX Foundations

Operatorem projektu jest Fundacja Innowacji Społecznej. Prace nad projektem rozpoczęliśmy w 2009 r. Miasto Gdańsk użyczyło nam wówczas budynek dawnego komisariatu policji przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego w branży hotelarskiej. Budynek wymagał gruntownego remontu. Ideą utworzenia przedsiębiorstwa społecznego zainteresowaliśmy duńską fundację The VELUX Foundations, która przekazała nam grant na realizację inwestycji i wyposażenie obiektu jakim będzie obiekt noclegowy o nazwie 13 pokoi.

13 pokoi będzie to pierwsze w Gdańsku przedsiębiorstwo społeczne w branży hotelarskiej. Będzie to profesjonalna firma łącząca orientację rynkową z odpowiedzialnością społeczną. Będzie miejscem praktyk, staży i pierwszej pracy dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Poprzez pracę w przedsiębiorstwie zdobywać będą nowe kwalifikacje, kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, które jest wysoko cenione przez pracodawców na otwartym rynku pracy.

Zysk ze sprzedaży oferty obiektu reinwestowany będzie na samofinansowanie się działalności hotelu oraz wspieranie edukacji zawodowej wychowanków  placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Uruchomienie planowane jest na październik 2014 r.Przyjaciele fundacji: