Pierwsza praca

   „Pierwsza praca” – projekt na kwotę 1 996 726,40 zł. realizowany w okresie 01.10.2011 – 30.09.2014 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

Czerpiąc z doświadczenia i rezultatów projektu „Wsparcie na starcie”, podczas którego realizowaliśmy pilotażowy program usamodzielnienia wychowanków jednego z naszych Domów dla Dzieci w mieszkaniu treningowym, zbudowaliśmy program usamodzielniania dorastającej młodzieży naszych Domów w oparciu o projekt „Pierwsza praca”.

Wszyscy nasi mieszkańcy powyżej 15 roku życia uczestniczą w treningu umiejętności życiowych, podczas którego uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego (gotowania, zarządzania budżetem domowym, utrzymywania czystości itp.). Przygotowanie do samodzielności to przede wszystkim dbałość o dobrą edukację. Uczestnicy korzystają z korepetycji w szczególności z języków obcych i przedmiotów ścisłych, kursów zawodowych.

W ramach projektu wszyscy uczestnicy wzięli udział w podstawowym kursie gotowania, podczas którego nabyli praktyczne umiejętności z zakresu dobory produktów spożywczych, sporządzania potraw, utrzymywania czystości w kuchni itp. Z tej grupy, 8 osób, które zainteresowane jest pracą w branży gastronomicznej, uczestniczy w zaawansowanym kursie gotowania. Kursy prowadzone są w Pomorskiej Akademii Gotowania prowadzonej przez Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników Region Pomorski. Uczestnicy tego projektu mają także możliwość odbycia stażu zawodowego w obiektach gastronomicznych na terenie Trójmiasta. Korzystając z takiego wsparcia, mieszkańcy naszych Domów wchodząc w dorosłość będą lepiej przygotowani do samodzielności.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: