Nagrody

  • Specjalne Wyróżnienie w Konkursie „Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim” – ciekawe praktyki i dobre pomysły, 2009 rok.
  • „Zielone Serce” wyróżnienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa i wychowania oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań, 2009 rok.

 

  • Honorowe Odznaczenie Rady Miasta Gdańska – Medal Księcia Mściwoja II – w uznaniu wybitnych zasług dla miasta Gdańska, 2009 rok.

 

  • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska, im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej w 2010 roku – za działania na rzecz społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz kreowanie pozytywnych zmian w zasobach rozwiązywania problemów społecznych, 2010 rok.

 

  • Nagroda Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnych CAL i Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, im. H. Radlińskiej, dla wybitnych animatorów społecznych, 2011 rok.
  • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” jako miejsca przyjaznego osobom niepełnosprawnym, 2011 rok.

 

  • Nagroda Bursztynowego Mieczyka, im. Macieja Płażyńskiego, za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań, 2012 rok.

 

  • Wyróżnienie w konkursie Pary Prezydenckiej RP „Dobry klimat dla rodziny” za inicjatywę Domów Sąsiedzkich dla miasta Gdańska, 2013 rok.

 


Przyjaciele fundacji: