Aktualności

Zapytanie nr 1/POMOST/2014 05.02.2014

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji mentora w ramach zapytania ofertowego nr 1/POMOST/2014 przeprowadzonego w ramach zasady konkurencyjności.

Termin składania ofert mija 19 lutego 2014 r.

Szczegóły zapytania znajdują się w dokumencie  zapytanie nr 1 POMOST 2014

Załączniki do zapytania ofertowego:

zalacznik nr 1 – oferta

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

 

Wyłonienie wykonawcy w ramach zasady konkurencyjności realizowane jest w ramach projektu „Pomost na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp bez napisu

 

 

 


Przyjaciele fundacji: