Wolontariat

Zapraszamy wolontariuszy i wolontariuszki do współpracy w ramach działań Fundacji.

Zaangażowanie wolontariuszy w działania Fundacji jest dla nas ważnym elementem codziennej pracy.

Współpraca z wolontariuszami wnosi nową jakość działania oraz otwiera nowe perspektywy.

Zapraszamy osoby zainteresowane regularną współpracą jak i wolontariuszy akcyjnych.  Zespół wolontaryjny wspieramy tworząc warunki do podnoszenia kwalifikacji wolontariuszy i wolontariuszek oraz pracy z doświadczoną kadrą, a także zaangażowania się w wartościowe projekty społeczne.

Proponujemy:

Wolontariat indywidualny

Wolontariuszem/szką w Fundacji może być każda pełnoletnia osoba, która chce pomagać. Młodsze osoby muszą otrzymać zgodę rodziców lub opiekunów. Z wolontariuszem/ką określamy zakres współpracy i podpisujemy porozumienie wolontaryjne. Wykonaną pracę potwierdzamy zaświadczeniem, a na prośbę wolontariusza/szki przygotowujemy referencje.

Gdzie i jak można nam pomóc?

Domy dla Dzieci w Gdańsku i Gdyni – potrzebujemy  wsparcia korepetycyjnego w szczególności z przedmiotów ścisłych i języków obcych.

Praca z młodzieżą z Oruni – w Gościnnej Przystani Domu Sąsiedzkim wspieramy dzieci i młodzież. Organizujemy Pogotowie Korepetycyjne, gdzie wolontariusze dzielą się wiedzą. Formułą współpracy może być udział w zajęciach plastycznych albo wyjście na wspólną wycieczkę.

Redakcja obywatelska – portal MojaOrunia.pl pisze o codziennych sprawach południowych dzielnic Gdańska. Jest to oferta dla osób interesujących się dziennikarstwem, chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie pisania artykułów, blogów itp. Zapewniamy wsparcie profesjonalistów w redakcji obywatelskiej.

Dom Sąsiedzki i praca ze społecznością lokalną – jest to przestrzeń dla osób mających pomysły i talenty, którymi warto podzielić się z innymi. Zapraszamy do współrealizacji wydarzeń edukacyjnych kulturalnych i społecznych, wspierania seniorów, upowszechniania demokracji lokalnej. Zapewniamy pracę w kreatywnym zespole.

 

Wolontariat pracowniczy

W ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego współpracujemy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu z firmami i przedsiębiorstwami, które chcą dokonać trwałej i ważnej zmiany w społeczności lokalnej. Pracownicy-wolontariusze mogą zaangażować się w różnorodne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej: np. pracę z dziećmi i młodzieżą, pomoc w remoncie i wyposażeniu naszych placówek, organizację wyjść do obiektów sportowo-kulturalnych, czy przygotowanie paczek świątecznych – możliwości jest wiele.

Informacje na temat wolontariatu w Fundacji uzyskać można drogą mailową: wolontariat@gfis.pl i telefoniczną: 58 304 99 56.


Przyjaciele fundacji: