Rada i Zarząd

Zarząd Fundacji

1. Marianna Sitek- Wróblewska- Prezes Zarządu

2. Dorota Czernik- Członek Zarządu

3. Katarzyna Korendo- Członek Zarządu

4. Piotr Wróblewski- Członek Zarządu

5. Rafał Krajewski- Członek Zarządu

Rada Fundacji

1. Lech Kaźmierczyk – Fundator

2. Mirosław Czapiewski

3. Tadeusz Jędrzejczyk

4. Mirosław Dukiewicz


Przyjaciele fundacji: